Welkom bij NSR!

Er word momenteel gewerkt aan een nieuwe site!

NSR is met 304 leden de grootste christelijke studentenvereniging in Rotterdam. Bij ons vind je de unieke mix van écht student en écht christelijk. Met écht student zijn bedoelen we dat we midden in de Rotterdamse studentenwereld staan en in alles een studentenvereniging zijn met de daarbij horende kenmerkende activiteiten als borrelavonden, feestjes, verenigingsweekenden en een gala. Met écht christelijk zijn bedoelen we dat we meer willen zijn dan een vereniging met een christelijk sausje. Dit wordt duidelijk zichtbaar in ons Motto en de Missie van NSR.

Motto & Missie
Ons motto is "Christus kennen en Hem bekendmaken".  Dat is hét kenmerk van NSR en tevens wat ons onderscheidt van alle andere gezelligheidsverenigingen. Aan het leren kennen van Christus wordt aandacht besteed in activiteiten zoals NSR-avonden en Bijbelstudiekringen. We willen dan ook echt aan de slag gaan met levensvragen, met de rol van het christelijk geloof in ons leven en met wie Jezus voor ons is. Het mooie dat we met elkaar opbouwen willen we niet voor onszelf houden, maar er juist met anderen over in gesprek raken. NSR is niet  verbonden aan een bepaalde kerk, partij of stroming. De leden van NSR hebben allerlei verschillende achtergronden. Wat ons samenbindt is het geloof in God, dat werkt door in de hele vereniging. NSR wil haar leden opbouwen in het geloof en op verschillende manieren met studenten hierover praten. De missie van NSR luidt dan ook: "Een omgeving scheppen voor zoveel mogelijk studenten in Rotterdam, waar leven met Jezus ontdekt, opgebouwd en doorgegeven wordt." We zijn een open vereniging: gasten zijn altijd welkom. Voor meer informatie over onze open activiteiten kun je mailen naar abactis@nsr.nu

Structuur
NSR is een van de studentenverenigingen die is aangesloten bij Navigators Studenten. De vereniging wordt bestuurd door de Senaat, die bestaat uit zes senatoren die zich een jaar lang fulltime bezighouden met het reilen en zeilen van de vereniging. De Senaat werkt samen met de Staf van NSR, die gezamenlijk met de Senaat verantwoordelijk zijn voor het beleid. De vereniging is opgedeeld in 14 disputen met elk een ander karakter. Een dispuut is een groep van ongeveer 25 leden die regelmatig bij elkaar komen. Als je lid wordt bij NSR, kom je bij één van deze disputen. 

NSR Activiteiten
Eén keer per twee weken is er een dispuutsavond waar gezellig met elkaar wordt gegeten, vervolgens wordt gekringd en wordt afgesloten op de sociëteit. Buiten deze dinsdagavond, zijn er genoeg mogelijkheden om andere leuke activiteiten te doen.  Naast de vele dispuutactiviteiten zijn er verenigingsbreed ook regelmatig activiteiten, zoals de NSR-avonden/vieringen. Tijdens zo'n avond is er een spreker die een bepaald thema behandelt en zingen we aanbiddingsliederen met onze eigen band. Verder kent NSR nog veel meer mooie afwisselende activiteiten die het gehele jaar door plaats vinden, maar met name tijdens de Dies in februari die steevast wordt afgesloten met een mooi gala op een externe locatie.

Commissies
NSR telt vele commissies die de activiteiten van de vereniging organiseren. Zo hebben we de Diescommissie; de eerste twee weken van februari staan in het teken van de Dies Natalis(de verjaardag van de vereniging). In deze twee weken vieren we feest, nemen we enquêtes af op de hoge scholen en universiteit, gaan we een dag weg en hebben we het gala, een van de hoogtepunten van het jaar. Ook hebben we de sociëteitscommissie die trouw alle sociëteitsavonden mogelijk maken. Of de Almanakcommissie die een jaar lang bezig is om het jaarboek van de vereniging te maken en ga zo zijn er nog veel meer commissies. Elk lid komt in aanmerking om plaats te nemen in commissies, vooral vanaf het tweede jaar. Binnen deze commissies leer je veel over organiseren, leiding geven, delegeren en bovendien zijn het vaak mooie tijden waarin je vriendschappen opbouwt, vergadert en dicht bij NSR betrokken raakt. 

Sociëteit "Alveus Dei"
De sociëteit "Alveus Dei" aan het prachtige Eendrachtsplein leent zich uitstekend als ontmoetingsplek voor zowel leden als niet-leden. Alveus Dei betekent 'Bijenkorf Gods' en op de dinsdag- en donderdagavonden krioelt het hier van activiteit. Vanaf 22.00 uur is er de mogelijkheid een biertje te drinken aan de bar en vinden hier goede gesprekken, felle discussies, mooie belverhalen en spetterende feesten plaats. De Sociëteit is de ultieme plek waar de missie van NSR 'Een omgeving scheppen voor zoveel mogelijk studenten in Rotterdam, waar het leven met Jezus ontdekt, opgebouwd en doorgegeven wordt' in praktijk kan worden gebracht en waar een ieder zich thuis voelt.

Ben je door het lezen van bovenstaande informatie nieuwsgierig geworden naar deze bijzondere vereniging, kom dan gerust eens langs op de sociëteit om met enthousiaste leden in gesprek te raken. Je bent van harte welkom!