Alpha

Wat is Student Alpha?
Student Alpha duurt 10 avonden en één weekend. De belangrijkste onderwerpen van het christelijk geloof en leven zullen de revue passeren. De cursus is laagdrempelig, gezellig en leuk, en het wordt door alle christelijke denominaties (kerken) gegeven en ondersteund. Hiernaast zie je welke thema’s per avond behandeld worden. Het programma van de avonden ziet er als volgt uit:

18:30 uur: Maaltijd
Er is maaltijd met elkaar aan het begin van elke cursusavond wat de mogelijkheid biedt om elkaar beter te leren kennen.

19:30 uur: Introductie onderwerp
Deze inleiding wordt verzorgd door een spreker of we kijken de DVD die bij de cursus hoort.

20:00 uur: Kleine groep
Na de introductie van het onderwerp splitsen we in vaste kleine groepen om verder over het onderwerp te praten, te discussiëren en vragen te stellen. Hier kun je elke vraag stellen. Geen vraag is te simpel of te bedreigend!

22:00 uur: Borrel
Je kan de avond afsluiten door in de sociëteit verder te praten onder het genot van een drankje.

Is het ook voor mij?
Iedereen is uitgenodigd! Mensen komen om verschillende redenen naar Student Alpha. De één wil meer weten over het christelijk geloof, de ander is net christen geworden en weer een ander wil zijn geloof nog eens vanaf het begin doordenken. Welke vraag je ook hebt. Student Alpha is een plek waar géén vraag als te simpel of te bedreigend wordt gezien. Alle meningen worden gerespecteerd. Met welke moeite je ook rondloopt… Het leven kent moeilijkheden – onzekerheden in je werk of studie, worstelingen in relaties en vriendschappen, ziekte en ongemak, enzovoort. Waar je ook tegen aan loopt, Student Alpha is de plek waar je je vragen kunt stellen met de vrijheid om te delen of te luisteren. Ben je op een zoektocht naar diepere vriendschappen… Een aantal van de meeste hechte en langdurige vriendschappen zijn tijdens Student Alpha ontstaan. Deze vriendschappen gaan verder dan de standaard vragen ‘Hoe heet je?’ en ‘Wat doe je?’. Je kunt echt persoonlijke contacten maken en praten over die zaken waar jij mee bezig bent.

Meld je aan of stel je vraag!
Stijn de Jong
Telefoon: 06-13320357
Email: info[at]studentalpharotterdam[dot]nl

Kijk voor meer informatie op: studentalpharotterdam.nl.