Senaat

Elk verenigingsjaar zetten 6 mensen zich fulltime in voor NSR en vormen daarmee het dagelijks bestuur, ook wel de senaat genoemd. 

De specifieke doelstelling van NSR: ‘Een omgeving scheppen voor zoveel mogelijk studenten in Rotterdam, waar leven met Jezus ontdekt, opgebouwd en doorgegeven wordt’, werkt door in de dagelijkse bezigheden van het bestuur. Naast de praktische organisatie van alle activiteiten binnen NSR is het streven om ook op andere manieren tijd te besteden aan deze doelstelling. Hierbij kun je denken aan investeren in persoonlijke geloofsopbouwende relaties, Bijbellezen met mensen binnen en buiten NSR en het samen zoeken naar God door vergaderingen te beginnen met Bijbel en gebed.

Voor algemene vragen kun je ons bereiken via abactis@nsr.nu. Voor sponsering, vacatures en andere acquisitie-gerelateerde vragen kun je mailen naar quaestor@nsr.nu.

 

In het verenigingsjaar 2023/2024 is de senaat als volgt geconstitueerd:

Praeses

Dit jaar bekleedt Joost Hardenbol de functie van Praeses. De Praeses is voorzitter van de senaat en leidt bestuurs- en ledenvergaderingen. Hij is het gezicht van de vereniging en verantwoordelijk voor de vertegenwoordiging naar buiten toe.

Mail: praeses@nsr.nu

 

Ab Actis

Dit jaar bekleedt Vera van Zweeden de functie van Ab Actis. De Ab Actis is de secretaris van de vereniging en verantwoordelijk voor de interne en externe correspondentie van NSR. Daarnaast begeleidt ze de integratie van nieuwe leden en is ze een aanspreekpunt voor eerstejaars.

Mail: abactis@nsr.nu

Quaestor

Dit jaar bekleedt Lucas van de Velde de functie van Quaestor. De Quaestor is verantwoordelijk voor de financiën van de vereniging. Hij begeleidt de penningmeesters van commissies en coördineert de acquisitie. Samen met de Herus maakt de Quaestor deel uit van het Sociëteitsbestuur.

Mail: quaestor@nsr.nu

Assessor Intern

Dit jaar bekleedt Meike Baan de functie van Assessor Intern. De Internus is verantwoordelijk voor het vormgeven en uitdenken van inhoudelijke avonden, weekenden en trajecten binnen de vereniging. Daarnaast begeleidt de Internus commissies die gericht zijn op interne activiteiten van NSR, zoals de galacommissie.

Mail: intern@nsr.nu

Asessor Extern

Dit jaar bekleedt Lisa Donkers de functie van Assessor Extern. De Externus is in het bijzonder verantwoordelijk voor de representatie van de vereniging. Samen met de Praeses houdt hij nauw contact met de Rotterdamse Kamer van Verenigingen. Daarnaast begeleidt de Externus commissies die zijn gericht op het ontvangen van mensen buiten de vereniging, zoals de Eurekaweekcommissie en Diescie. 

Mail: extern@nsr.nu

Herus

Dit jaar bekleedt Mathijs Kwakernaak de functie van Herus. De Herus is verantwoordelijk voor de onderhoud en het beheer van onze sociëteit Alveus Dei. Samen met de Quaestor maakt hij deel uit van het Sociëteitsbestuur. De Herus geeft leiding aan de Sociëteitscommissie.

Mail: herus@nsr.nu