Senaat

Elk verenigingsjaar zetten 6 mensen zich fulltime in voor NSR en vormen daarmee het dagelijks bestuur, ook wel de senaat genoemd. 

De specifieke doelstelling van NSR: ‘een omgeving scheppen voor zoveel mogelijk studenten in Rotterdam, waar leven met Jezus ontdekt, opgebouwd en doorgegeven wordt’, werkt door in de dagelijkse bezigheden van het bestuur. Naast de praktische organisatie van alle activiteiten binnen NSR is het streven om ook op andere manieren tijd te besteden aan deze doelstelling. Hierbij kun je denken aan investeren in persoonlijke geloofsopbouwende relaties, Bijbellezen met mensen binnen en buiten NSR en het samen zoeken naar God door vergaderingen te beginnen met Bijbel en gebed.

Vragen? Je kunt ons bereiken via 06-31536411 of abactis@nsr.nu.

In het verenigingsjaar 2019/2020 is de senaat
als volgt geconstitueerd:

Praeses Martijn Scholtens
Abactis Laureen Goedbloed
Quaestor Wouter Visser
Assessor Intern David van der Velde
Assessor Extern Marjolein Meijering
Herus Joost van Bloois
Scroll naar top