Geschiedenis

Het motto van NSR is Christum Noscre et Notum Facre. Dit is Latijn en betekent ‘Christus kennen en Hem bekendmaken’. Deze kernspreuk vindt zijn oorsprong in Navigators, een wereldwijde beweging die in 1933 door Dawson Trotman werd opgericht. Dawson deed Bijbelstudies met jonge mariniers en dacht na over de vraag wat het betekent om volgeling van Jezus te zijn, en hoe je anderen tot volgelingen van Jezus maakt. Dit principe van vermenigvuldiging door persoonlijke relaties heen werd de grondslag van het werk van de Navigators

Na de Tweede Wereldoorlog werden veel van de jonge mariniers namens de Navigators zendeling in andere landen, waardoor er op veel plaatsen groepen van jonge enthousiaste christenen ontstonden. In 1948 kwam Dawson naar Nederland om te spreken op een conferentie. Vanaf daar ging het balletje rollen en werden Navigators-bijbelstudies vertaald naar het Nederlands en gebruikt in allerlei kringen. Deze werden gretig gebruikt in (kerkelijk) Nederland omdat de studies nadruk legden op de persoonlijke relatie met Jezus en toepassingsgericht waren. Er kwamen Amerikaanse fulltime stafleden naar Nederland, waardoor veel jonge mensen in de jaren zestig tot geloof kwamen. Één van die studenten, Gert Doornenbal, besloot in 1966 om onder studenten in Delft het evangelie te gaan verspreiden. Andere studenten sloten zich na hun studie bij hem aan en het Delftse studentenwerk bloeide op. De gevolgen voor Rotterdam bleven niet uit.

De geschiedenis van NSR begint in 1973 als een uit het Delftse studentenwerk overgewaaide ingenieur Rotterdamse studenten enthousiast maakt voor het doen van Bijbelstudie. Iedere week ontmoeten groepjes studenten elkaar om Bijbel te lezen. Één keer per maand komen de verschillende groepen samen voor een lezing. In 1984 krijgt Navigators in Rotterdam haar eerste stafmedewerker: Jelle Jongsma. Hij hield zich bezig met de vraag hoe het evangelie aan studenten anno nu gebracht kan worden. Hij ontdekte dat je je als student onder de studenten moet begeven om het evangelie aan hen over te dragen. Het werd duidelijk dat, om beter aan te sluiten bij studenten die nog niet bekend zijn met het Navigatorwerk, en om binnen een duidelijker kader te werken, het studentenwerk moest worden voortgezet binnen een nieuw op te richten studentenvereniging: Navigators Studentenvereniging Rotterdam, NSR. 

In 1987 presenteert NSR zich voor het eerst als studentenvereniging tijdens de Eurekaweek. Sindsdien is NSR zich blijven ontwikkelen als een open vereniging in het Rotterdamse studentenleven, waar studenten terecht kunnen om aan de bar te praten over levensvragen. Hoogtepunten zijn de verhuizing in het collegejaar 1994/1995 naar een nieuw pand aan het Eendrachtsplein, en het toetreden tot de Rotterdamse Kamer van Verenigingen.

NSR is een onderdeel van Navigators, een beweging die in Nederland en ook daarbuiten actief is. Voor meer achtergrondinformatie en geschiedenis kunnen je de volgende websites bezoeken:
 
Navigators internationaal: www.navigators.org
Navigators Nederland: www.navigators.nl
Navigators NSV:  www.navigators.nl/nsv