Inclusiviteit LHBTI'ers

Als NSR willen we een veilige plek bieden voor iedereen, ook voor LHBTI’ers. We hopen dat zij zich
binnen onze vereniging welkom voelen en in hun tijd bij Navigators verder mogen ontdekken wat het
voor hen betekent om Jezus te volgen en vanuit Zijn Woord te leven.

Geen onderscheid

Ons verlangen voor NSR is dat het plekken zijn waar LHBTI’ers zich veilig en geliefd weten, waar
ruimte is voor hun verhaal en waar er respectvol wordt omgegaan met verschillende visies rondom
levenskeuzes van LHBTI’ers.
Concreet betekent dit in onze structuur dat iedereen, ook LHBTI’ers met of zonder relatie, alle
functies kunnen vervullen binnen onze studentengroepen. We maken geen onderscheid.

Bijbelstudie

De afgelopen tijd is er een verkennende Bijbelstudie ontwikkeld over homoseksualiteit waarin
verschillende teksten behandeld worden. Ons doel is dat iedereen, zowel LHBTI’ers als niet-
LHBTI’ers, met de hulp van Gods Geest, de Bijbel en het gesprek met anderen, zullen ontdekken wat
God van hen vraagt. De studie is samen met LHBTI’ers ontwikkeld, zodat het een goede aansluiting
zal hebben.

Ons gebed is dat we als Navigators samen Jezus mogen leren volgen, op alle terreinen van ons leven!

Ben je benieuwd hoe het is om als LHBTI’er lid te zijn bij een christelijke studentenvereniging zoals
NSR? Neem dan contact op met een van onderstaande leden!

Nathalie mail
Kirsten mail
Martijn mail